Documente necesare pentru înscriere la curs

Documente necesare pentru înscriere la curs

Documente necesare pentru înscriere în vederea obținerii certificatului de calificare/specializare pentru meseriile: „Macaragiu”, „Liftier”, „Stivuitorist”, „Buldozerist”, „Sudor”, „Sudor PEHD”, „Sudor MIG MAG” ,,Sudor WIG, „Sudor OXI-GAZ”, „Sudor manual cu flacara de gaze”,  „Sudor electric”, „Fochist”, „Laborant operator centrale termice”, „Electrician constructor”, „Electrician electronist auto”, „Mecanic  auto”.

 • Copie C.I. – 1 exemplar;
 • Copie certificat de nastere – 1 exemplar;
 • Copie diploma de studii – 1 exemplar;
 • Fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „apt pentru prestarea ocupatiei de.........................................”;
 • 2 fotografii color - marimea 3/4 cm (doar pentru cursurile cu autorizare ISCIR);
 • Copie dupa autorizatia persoanei care va va supraveghea la practica;
 • Se va preciza de asemenea denumirea echipamentului pe care se va efectua practica, precum si caracteristicile acestuia.

 

Documente necesare pentru înscriere la cursurile pentru obtinerea autorizației/atestatului de: "RSVTI modul A", "RADTI/RADTP/RADTA", "RSL-IP", "RSL-IR", "RTS", "RVT", "RVTA".

 • Cerere de înscriere;
 • CV–ul;
 • Copie dupa BI/CI;
 • Copie dupa actul de studii;
 • Copie dupa certificatul de casatorie daca titularul actului de studii si-a schimbat numele;
 • Fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
 • Documente care sa ateste studiile si vechimea în specialitate.

Condiții de vechime în activitate (ani) pentru autorizarea ca personal tehnic de specialitate ISCIR

 inginer (forma de lunga durata)subinginer/colegiu
(forma de scurta durata)
tehnicianmedii tehnicemaiștrimedii
RTS
Ord. 165/2011, art. 32, al. 2
2 ani

2 ani

în specialitatea sudura

5 ani

în specialitatea sudura

5 ani

în specialitatea sudura

5 ani

în specialitatea sudura

5 ani

studii medii tehnice în specialitatea sudura

RSL-IP, RSL-IR
Ord. 165/2011, art. 26, al. 4, art. 29, al. 5
2 ani2 ani5 ani-5 ani-
RVT
Ord. 165/2011, art. 23, al. 2
2 ani2 ani----
RVTA
Ord. 165/2011, art. 29, al. 2
5 ani-----
RADTI / RADTA / RADTP
Ord. 165/2011, art. 26, al. 2
5 ani-----
RSVTI
Ord. 130/2011, art. 9, lit. c
diploma studiidiploma studii

2 ani

in domenii reglementate ISCIR

2 ani

in domenii reglementate ISCIR

-

2 ani

in domenii reglementate ISCIR

 

 Documente necesare pentru înscriere la cursurile de prelungire a autorizației/atestatului de: "RSVTI modul B", "RADTI/RADTP/RADTA", "RSL-IP", "RSL-IR", "RTS", "RVT", "RVTA".

 • copie CI;
 • copie autorizație/atestat.